Ürün İadesi Durumunda Satıcı Yükümlülüğü Nedir? | gardrops

Ürün İadesi Durumunda Satıcı Yükümlülüğü Nedir?

Satıcının orijinal olduğunu belirttiği bir ürün size ulaştığında orijinalliğine dair emin olmadığınız durumlarda, Gardrops müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeniz üzerine gerekli inceleme yapılacaktır. Ürün orijinal değilse, satıcısına geri gönderilir ve paranız iade edilir. Böylece satıcının ürünü doğru tarif etmesi garanti altına alınır. Gardrops' ta tüm açıklamalar, yazışmalar, bilgiler üyemiz tarafından silinse bile güvenlik amacıyla kayıt altında tutulur.
* Beden uyuşmazlığında ürünün beden etiketi dikkate alınır. Lütfen satın almadan önce gerekirse ölçülerini sorarak bedenden emin olunuz. Ürün Gardrops üzerinde ve açıklamalarda beyan edildiğinden farklı gelirse veya kusurlu ise iade hakkı mevcuttur. Beden uyuşmazlığı, ürünü beğenmeme vs. durumlarında iade onayı ise satıcının inisiyatifindedir. Satıcı ile yorumlar üzerinden iletişime geçerek iade onayı alınması ve durumun Gardrops' a bildirilerek Gardrops müşteri hizmetlerinden de onay alınması gerekmektedir. Satıcı onayı ile gerçekleşen iadelerde iade kargo ücreti alıcıya aittir.
* İkinci el ürün talep eden kullanıcı, Gardrops' a herhangi bir bildirimde bulunmadan yada Gardrops' tan iade talebine dair geri dönüş almadan, ürünü ikinci el ürün sahibine iade etmesi durumunda, ikinci el ürün sahibinin iade ürünü kabul etmeme hakkı bulunmaktadır. Onay alınmadan iade işlemi sağlandığından, ikinci el ürün talep eden kullanıcının ödemiş olduğu satın alma ücretinden Ptt kargoya ödenen gönderim kargo ücreti ve iade kargo bedelini ödemeden gönderim sağlamış ise iade kargo bedeli kesilerek iade sağlanır.
* İkinci el ürün, iki kullanıcı arasındaki anlaşmaya ve ilanda belirtilen niteliklere uygun ve ayıpsız ise ve herhangi bir iade talebi olmazsa; ikinci el ürün talep eden kullanıcı, ikinci el ürün bedelinin, ikinci el ürün sahibi kullanıcının hesabına transferi için siparişe ''Teslim aldım'' onayı vermesi durumunda ikinci el ürünü iade hakkı ortadan kalkar.
* İkinci el ürün talep eden kullanıcı, ikinci el ürünü yanlış/farklı, eksik ve belirtilenden farklı olarak büyük hasara sahip olması durumlarında iade edebilir. Fakat Gardrops' ta sadece ikinci el ürün satışı yapılıyor olması sebebiyle, salt mutat kullanımdan doğan ve tahmin edilebilir yıpranma/hasar iade sebebi sayılmaz.
* İade koşulları oluşmuş ise ikinci el ürün talep eden kullanıcı; ürünü teslim aldığı günü takiben 24 saat içinde ikinci el ürünü, ikinci el ürün sahibi kullanıcıya iade etmek istediğini Gardrops' a bildirerek ürün iade sürecini başlatmakla yükümlüdür. Bu süre içerisinde iade talebinde bulunulmaz ise iade hakkı ortadan kalkmaktadır.
* İkinci el ürün kargoya verilmeden, ikinci el ürün talep eden kullanıcı tarafından sipariş iptal edilebilir. Böyle bir sipariş iptali gerçekleştiğinde Gardrops; ikinci el ürün sahibi adına tahsil ettiği ikinci el ürün ile ilgili bedelden Ptt kargo güvence bedeli kesintisi yaparak kalan tutarı ikinci el ürün talep eden kullanıcıya iade eder.
* Gardrops üzerinde gerçekleşen, iki kullanıcı arasındaki ikinci el ürün el değiştirme sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun Gardrops' un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcıların böyle bir durumda Gardrops' tan hiçbir (Para iadesi, sipariş iptali gibi) talebi olamaz.
* İkinci el ürün sahibi kullanıcı, ikinci el ürün ile ilgili tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Gardrops' un ikinci el ürünün elden çıkarılması aşamasında, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
* İkinci el ürün sahibi kullanıcı, elden çıkarmak istediği ikinci el ürünün, kullanıcı sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Gardrops' un destek/yardım bölümünde belirtilen kullanımına ilişkin kurallara aykırı olmadığını, yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
* İkinci el ürün sahibi kullanıcı, ikinci el ürün talep eden kullanıcının kendisine gönderilmesi için Gardrops' a ilettiği ikinci el ürün ile ilgili bedelin, Ptt kargoya ödenen kargo gönderim bedeli kesildikten ve ikinci el ürün talep eden kullanıcı işlemi onayladıktan sonra, ikinci el ürün sahibi kullanıcının Gardrops' a bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, alınan bedel üzerinde, Gardrops' un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
* İkinci el ürün sahibi kullanıcı, ikinci el ürünü elden çıkarma aşamalarında, ikinci el ürün talep eden kullanıcının ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı ikinci el ürün talep eden kullanıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Gardrops' un aleyhine ikinci el ürün talep eden kullanıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini ikinci el ürün sahibi kullanıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.
* Dükkan sahibi, üretici, tedarikçi veya benzeri bir tacir/esnaf gibi, temsili bir ürün resmi koyularak, bir ilan üzerinden birden fazla aynı nitelikli ürünün satışı yapılması ve bir ilan üzerinden birden fazla ürün siparişi alınması yasaktır. Her bir ilan sadece bir adet ikinci el ürüne yönelik olmalıdır. Bu maddeye aykırı davranan kullanıcı tespit edilebildiği takdirde üyeliğine son verilir. Aynı ilan altında birden fazla ürün alındığı tespit edilirse hiçbir şekilde iade kabul edilmez.
* Kullanıcı, ikinci el ürünü talep etmesiyle, ikinci el ürün açıklamasını ve ikinci el ürün sahibi kullanıcı tarafından belirlenmiş şartları ve usulleri de kabul etmiş sayılır.
* Kullanıcı kendisine tanınan sorun bildirimi süresi (24 saat) içerisinde Gardrops' a herhangi bir bildirimde bulunmaz ise Gardrops; kullanıcı adına siparişe onay verme ve ikinci el ürün sahibine ürün ücretini aktarma hakkına ve yetkisine sahiptir.
*İkinci el ürün talep eden kullanıcı iadesinin kabul olması durumunda İkinci el ürün sahibi kullanıcıya ürünü 2 iş günü içerisinde göndermekle ve gönderim yaptığını Gardrops' a bildirmekle yükümlüdür. Bildirim yapılmadığı durumda Gardrops' un iade talebini geçersiz kılma ve siparişe onay verme hakkı bulunmaktadır.
* Gardrops kuralları gereği mağaza etiketi(iç etiket değil)  taşımayan iç çamaşır ürünleri tarafımızdan kabul edilmemektedir. Site içerisinde az sayıda da olsa benzer yöndeki ürünlerin tespit ve müdahale çalışmaları ilgili ekibimiz tarafından sürdürülmektedir. İç çamaşırı ürünlerinin satın alma işlemi gerçekleştikten sonra hijyen açısından zararlı olması nedeni ile hiç bir şekilde ver şartta iadesi kabul edilmemektedir.
* Gardrops' ta yalnızca kadın, çocuk aksesuar ve kıyafetleri satılmaktadır. Bunun dışında ki ürünler konsept dışı sayılmaktadır ve satışı gerçekleştiğinde iadesi kabul edilmemektedir.
*Gardrops kullanım koşulları uyarınca tek ilan altında birden çok ürün alımı ve satışı yasak olduğundan tek ilan altında birden çok ürün alınması-satılması durumunda iade talepleri değerlendirilememektedir.
* İkinci el olarak alınan ürünlerde satıcının belli oranda yıpranma payı olan ürününe belirlediği cüzi fiyat nedeniyle ürün - fiyat eş değerliliği göz önünde bulundurularak iade kabul edilmemektedir.
* İkinci el ürün sahibi kullanıcı satılan kırılabilecek yada hasar görebilecek tüm ürünleri hasar görmesini önleyecek şekilde paketlemekle yükümlüdür. Bunun için bu tarz ürünleri korunaklı bir şekilde kutuya koyarak yada Ptt kargo şubelerinden cuzzi bir ücret ödeyerek satın alacağı koruma kutularına koyarak göndermelidir. Ayrıca bu tarz ürünlerin kutuları üzerine mutlaka KIRILABİLİR stickerı Ptt kargodan talep ederek yapıştırmalıdır. 
* Gardrops olarak yakın zamanda Gitti gidiyor firması ile iş ortaklığına girişmemiz nedeni ile ürünleriniz eş zamanlı olarak Gitti gidiyor üzerinden de satılmaya başlanmıştır. Ggfashion0816 hesabı Gitti gidiyor üzerinden alışveriş yapan kullanıcılarımıza özel Gardrops tarafından açılmış olup hesabın yönetimini Gardrops gerçekleştirmektedir. Gitti gidiyor üzerinden satışı yapılan ürünlerde Gitti gidiyor firmasının iade prosedürleri uygulanmaktadır.  Gitti gidiyor iade prosedürlerini aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz;
http://bit.ly/2kDnNWl
* Kullanıcının işbu sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Gardrops' un herhangi bir zarara uğraması durumunda, Gardrops' un doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.

-Haklı iadelerde (ürünün kusurlu-ayıplı olması, ilanda belirtilenden farklı olması gibi) satıcı kargo ücretini karşılamakla yükümlüdür.
-Keyfi iadelerde (ürünü beğenmeme, bedeni uymama gibi) alıcı kargo ücretini karşılamakla yükümlüdür.
-Otomatik onay süresi 3 gün+24 saattir ve onay süresi ikinci el ürün sahibinin ürünü kargoya vermesinin ardından alıcı kargo şubesine ulaştığı gün başlar.
İade taleplerinin değerlendirilebilmesi için alıcının aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurarak bilgileri tarafımıza göndermekle yükümlüdür.

Ürünün fotoğraf ile açıklamalı farkları
İade sebebini açıklayan detaylı açıklama
Ürün linki ya da ekran görüntüsü
Sipariş kodu

Ürün teslim alındıktan sonra alıcı 24 saat içerisinde tarafımıza bilgilendirme sağlanmadıysa ve iade talebinde bulunulmadıysa alıcının iade talebinin geçersiz olacağını belirtmek isteriz.

İade nedeni ne olursa olsun satış esnasında satıcından tahsil edilen Ptt kargoya ödenmiş olan indirimli kargo gönderim bedeli satıcıya iade edilememektedir.